socha sv. Františka z Assisi před restaurátorským zásahem