Originál sochy po restaurování a deponování v interiéru.