Horní část sochy sv. Jana z Boha před restaurováním.