Doplněné prsty na ruce sv. Jana z Boha, stav před restaurováním.