Vnitřní část spodní nádrže kašny před restaurováním.