Balustráda nad portálem průjezdu v průčelí paláce v průběhu restaurování.