Detail střední části arcibiskupského znaku nad portálem průjezdu v průčelí paláce před očištěním povrchu kamene.