Odštěpená část plastické modelace na arcibiskupském znaku nad pravým portálem v průčelí paláce.