Detail pravé spodní části levého portálu na průčelí paláce před restaurováním.