Ďábel ze spodní části sochy archanděla Michaela před restaurováním.