Socha archanděla Ariela s dítětem po restaurování.