Horní část portiku s rozetovým oknem v průčelí kostela před restaurováním.