Korozí poškozená spodní část sloupu edikuly se sochou sv. Josefa Pěstouna před restaurováním.