Sdružené sloupy portiku na hlavním průčelí kostela před restaurováním.