Fixace odštěpené části profilace článku na jižní straně kostela pomocí kovových čepů.