Poškozená spodní část fiály na jižní straně kostela po rozkrytí a snesení odtržené horní části.