Průběh restaurování schodiště u portálu ja jižní straně kostela.