Kroměříž, portikus se sochami andělů, 2010

Místo: 
Kroměříž

Mohutný portikus čtvercového tvaru s balustrádou a dominantním, plasticky provedeným, znakem arcibiskupa Theodora Kohnna s dvojicí puttů, formou
a členěním architektonických detailů odpovídající členění barokní fasády nádvoří zámku, byl přistavěn v letech 1901 – 1902. Portikus je po stranách doplněn dvojicí archandělů, Michaela a Ariela, vysokých včetně podstavců 450 cm. Andělé jsou podle archivních záznamů zhotoveni z francouzského pískovce savonnieres. Autorem obou soch i sochařské výzdoby na balustrádě portiku je sochař Ferdinand Neumann.
Pilíře portiku a kamenná balustráda po stranách portiku jsou zhotoveny ze středně zrnitého kalciového pískovce, balustráda v horní části portiku, znak
a sochy puttů na balustrádě z hořického pískovce.
Restaurátorský zásah iniciovaný uražením části levého křídla sochy archanděla Ariela, na začátku roku 2010, byl po provedeném průzkumu celého portiku rozšířen na komplexní restaurátorské ošetření všech článků a sochařské výzdoby portiku. Především na balustrádě, bylo zjištěno rozsáhlejší poškození kamene korozí, skryté pod vrstvou spadových usazenin a krusty. Některé vysprávky, provedené na sochách archandělů, vyžadovaly revizi a doplnění. Pilíře a části balustrády ve spodní části portiku, zhotovené z vysoce odolného kalcitového pískovce, byly v poměrně dobrém stavu.
Po zahájení restaurování sochy archanděla Ariela byly zjištěny četné hluboké trhliny v místech kotvení křídel do ramenou a zad sochy a také četné trhliny na pravém křídle, způsobené vlastní vahou křídel a korozí masivních kovových čepů. Mimo původní předpoklady tak musely být křídla i obě ruce anděla, osazené jako samostatné kamenné články, sneseny, nejhlubší trhliny na křídlech a ramenou sochy rozkryty, kovové čepy obnaženy. Rozštěpená křídla
i trhliny v horní části sochy pak byly postupně fixovány lepením a kovovými čepy. Původní masivní čepy pro osazení křídel byly konzervačně ošetřeny
a ponechány. Rozsah restaurátorského ošetření balustrády portiku byl omezen na osazení uraženého chodidla na soše pravého anděla.

Fotografie: