Horní část sochy po očištění a konzervaci kamene s osazeným výduskem rekonstruovaných rukou.