Socha Panny Marie Immaculaty, 2009

Konice P.M mini.jpg
Místo: 
Koryčany
Místo: 
u kostela sv. Vavřince

Socha Panny Marie Immaculaty, která byla postavena jako votivní dar nákladem svobodné paní Josefy z Münch-Bellinghausenu, na vysokém podstavci, výška celku cca 450 cm, je dílem sochaře Ondřeje Schweigla z roku 1806.
Podstavec, zhotovený ze středně zrnitého pískovce charakterem podobného slepencům, byl ve velmi špatném stavu, projevujícím se odlučováním povrchové vrstvy kamene a utvářením hlubokých korozních výdrolů. Kamenné články, trnož, spodní část římsy a plintus sochy, byly v havarijním stavu. Stav sochy a erbu donátorky, zhotovené z mladějovského pískovce odpovídal stáří sochy a jejímu dlouhodobému vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám v exteriéru.
Povrch kamene sochy byl pokryt spadovými depozity, v místech dešťového stínu se utvořily ktusty, které byly již ve velkém rozsahu uvolněné od zkorodovaného kamene a samovolně odpadávaly. Obnažený kámen byl otevřený a zvětralý, části vystavené dopadu dešťových srážek byly stržené. Levá dlaň ruky Panny Marie byla doplněna pískovcovým doplňkem, stejně jako obě špice srpku měsíce.
Ve větším rozsahu byl korozí kamene narušen podstavec, povrchová vrstva kamene, nasycená depozity a nyrušená opracováním, se puchýřovitě nadzvedávala, praskala a odlučovala od jádra kamene.

Restaurátorský zásah byl zaměřený na konsolidaci korozí poškozených částí podstavce, hloubkové zpevnění kamene a doplnění defektů tmely z umělého kamene. Socha s plintem a římsou byla snesena a restaurována v dílně konzervačním způsobem. Doplněk levé ruky a špice měsíce byly nahrazeny výdusky z umělého kamene. Plintus sochy byl nahrazen kopií zhotovenou z božanovského pískovce.