Sousoší sv. Jana Nepomuckého, 2009

Koryčany 17 mini.jpg
Místo: 
Koryčany

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, vysoké 340 cm, na sloupovotém podstavci, organicky tvarovaném jako oblaka, je tvořeno třemi sochymi světců, vyšším plintem vyvýšenou sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed, sochou sv. Františka z Assisi po levé straně a sochou sv. Antonína Paduánského po pravé straně. Sousoší, zhotovené z hrubozrnného mušličkového vápence, socha sv. Františka a sv. Jana Nepomuckého z mladějovského pískovce, které není autorsky určeno, lze datovat do druhé poloviny 18. století.
Celek byl ve velmi špatném až havarijním stavu. Mimo znaky stáří , projevující se vysokým stupněm koroze kamene a utvářejícími se krustami, byly ve spodních částech soch sv. Františka a sv. Antonína otevřené trhliny tříštivého charakteru, způsobené korozí kovových čepů, ohrožující jejich statiku. Další závažné trhliny byly na trnoži podstavce.
Na celém sousoší byla řada vysprávek, modelačních doplňků a zbytků v minulosti plošně naneseného potěru, z nichž řada byla nefunkční nebo ještě zhoršovala stav kamene. V místech dešťového stínu byly utvořeny zvápenatělé krusty, provázané se zbytky cementových pačoků, součaně byly na povrchu kamene usazeny tmavé spadové depozity, absorbované do povrchové vrstvy kamene. Na plintu sochy sv. Jana Nepomuckého chyběly dvě plasticky provedené hlavičky andílků.

Restaurátorský zásah byl zaměřen na konsolidaci a konzervaci kamene, fixaci trhlin, revizi tmelů a modelačních doplňků. Vzhledem k vážným statickým poruchám, bylo nutné sousoší rozebrat a převézt do dílny restaurátora. Kamenná konzola, vynášející boční sochy světců, byla zpevněna horizontálně vložením masívní tyče z nekorodujícé oceli. Chybějící hlavičky andílků na plintu sochy sv. Jana Nepomuckého byly doplněny hlavičkami vydusanými z umělého kamene, rekonstruovanými podle jiných dochovaných hlaviček na postavci.