Horní část sochy sv. Františka z Assisi, stav před restaurováním.