Průběh čištění povrchu sochy sv. Jana Nepomuckého pomocí naměkčovacích zábalů.