Socha po očištění povrchu kamene a doplnění defektů.