Horní část sochy po restaurování a osazení na původní místo.