Socha sv. Floriána u zámku, 2009

Konice, u zámku 18 mini.jpg
Místo: 
Konice
Místo: 
u zámku

Socha sv. Floriána z první třetiny 18. století (1740?), zhotovená včetně bohatě tvarovaného podstavce z mladějovského pískovce, je dílem sochaře Ondřeja Zahnera.

Celek byl ve velmi špatném stavu, poškozený korozí kamene a čenými defekty. Horní vrstva kamene s detaily plastické modelace byla degradovaná, narušená korozními výdroly, na exponovaných místech stržená dopadajícími vodními srážkami, ve spodní části sochy narušila horní vrstvu kamene vzlínající vlhkost a výkvěty solí. Povrch sochy byl barevně nejednotný, kontrast světlých korozních výdrolů a tmavé povrchové krusty, téměř kompaktně pokrývájící hlavu, hrudník, horní část pravé ruky a praporec, nepříznivým způsobem zkresloval plasticitu sochy.
Na soše i podstavci se objevovaly otevřené lasy, které byly zvětralé a vymleté vodou. Velká otevřená lasa svislého směru, kopírující železitou žílu, byla na pravé straně sochy v rozsahu od spodní části praporce přes levou nohu až k plintu. Římsa poškozená velkými defekty a trhlinami byla v havarijním stavu. Chybějící část pravé ruky se dochovala a byla deponována na Městském úřadě v Konici.
Střední část podstavce byla především na subtilnějších částech modelace ozdobných prvků narušena korozí, projevující se odpadáváním horní vrstvy kamene a krusty. Na zadní straně podstavce byly hluboké zářezy, způsobené broušením nástrojů. Z obvodových stupňů podstavce kromě horního byly v minulosti odsekány okapnicové nosy, defekty byly doplněny vrstvou betonu.

Špatný stav sochy vyžadoval komplexní restaurátorský zásah se snesením sochy i římsy podstavce, tyto části byly převezeny do dílny restaurátora, zbývyjící části podstavce restaurovány na místě. Restaurátorský zásah byl zaměřen na hloubkové zpevnění korozí poškozených částí kamene, konsolidaci pvrchové vrstvy, fixaci a uzavření trhlin. Na soše i podstavci byly doplněny pouze větší mechanické defekty a větší chybějící části profilovaných článků a modelace, tak aby všechny kamenné články byly celistvé a platická modelace sochy čitelná. Velké betonové vysprávky na obvodových stupních byly nahrazeny pouze v nezbytně nutném rozsahu. Úlomky pravé ruky byly slepeny a chybějící části domodelovány v umělém kameni.
Povrch kamene byl očíštěn od depozitů a mikroflóry, krusta zeslabena, v takovém rozsahu, aby byla zachována přirozená patina kamene a současně minimalizováno negativní působení krusty na strukturu povrchu kamene.