Zadní strana podstavce, narušená korozí a zvětráváním.