Horní část sochy, stav před restaurováním, pravá ruka byla zhotovena jako samostatný článek.