Sarkofág Carla Maxe Fürsta Lichnowského, 2009.

Chuchelná 15 mini.jpg
Místo: 
Chuchelná
Místo: 
okres Opava
Místo: 
kaple sv. Kříže

Sarkofág Carla Maxe Fürsta Lichnowského (1860-1928), z šedého slezského mramoru s rodovými znaky a symboly vanitas, který je dílem slezského sochaře Josefa Obetha, je umístěn v rodovém mauzoleu, kapli sv. Kříže v Chuchelné.
Povrch kamene byl ve velkém rozsahu znečištěn maltou, při čištění místy rozmazanou po povrchu kamene. Usazené prachové depozity a cementová malta narušily leštěný povrch kamene, který vykazoval již některé znaky začínající koroze. Na hranách profilací byly četné drobné defekty, způsobené vyštípnutím při manipulaci se sarkofágem. Víko bylo v celé síle příčně prasklé a trhlina vyplněna maltou. Tři profilované články pod víkem byly nahrazeny dřevěnými nebo sádrovými doplňky bez odpovídající profilace, zpatinovanými rozmazanou maltou. Samostatně plasticky provedená hlava zemřelého byla uvolněná.
Při rozebírání byla uvnitř sarkofýgu nalezena vandalsky poškozená kovová rakev s ostatky Carla Maxe Fürsta Lichnowského, která byla za přítomnosti antropologa vyzvednuta a po dobu restaurování uložena v boční stěně kaple.

Jednotlivé kamenné články sarkofágu byly čištěny vodou, pomocí silonových kartáčů, místy byly použity speciální čistící pasty na mramor. Všechny starší tmely a vysprávky byly odstraněny a nahrazeny novými ze směsi uměleho kamene, obsahující mramorovou moučku, trhliny a vyštípnuté části kamene byly fixovány tenkými čepy z nekorodující oceli. Originály dvou ze tří nahrazených článků profilace pod víkem byly nalezeny zvnitř sarkofágu, chybějící článek doplněn rekonstrukcí z odpovídajícího druhu mramoru. Povrch kamene byl lokálně lehce přebroušen, celoplošně převoskován a přeleštěn.
Při sesazování sarkofágu byly všechny dostupné čepy a svorky nahrazeny novými, zhotovenými z nekorodující oceli, boční stěny sarkofágu zajištěny proti zborcení kovovými táhly. Kovová rakev byla v původním stavu vložena zpět do zrestaurovaného sarkofágu.