Cementem přetmelená kovová kramle, stahující trhlinu horizontálního směru na svislém břevnu kříže.