Sarkofág před restaurováním. Povrch kamene je silně znečištěn usazeninami a zašpiněný kousky malty.