Socha sv. Jana Křtitele, 2009.

Mitrovice 8 mini.jpg
Místo: 
Mitrovice

Socha sv. Jana Křtitele na menším plasticky zdobeném podstavci je dílem sochaře Ondřeje Zahnera ze 30. let 18. století. Celek zhotovený z mladějovského pískovce je vysoký 310 cm.
S odstupem dvanácti let od posledního restaurátorského zásahu byly na povrchu kamene usazeny tmavé spadové depozity a ve velkém rozsahu také mikroflóra. Na podstavci se místy začínal povrch kamene otevírat drobnými korozními výdroly. V roce 1997 byla sochy zasažena povodní.
Předmětem restaurátorského zásahu bylo očištění a konzervační ošetření kamene s revizí vysprávek, provedených při předchozím restaurátorském zásahu.