Socha sv. Anny, 2009.

sv. Anna mini.jpg
Místo: 
Hranice na Moravě

Socha sv. Anny s Pannou Marií před průčelím kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vytvořená v letech 1871 - 1872, je osazena na tradičně komponovaném vyšším podstavci se jmény donátorů a datací. Socha i střední část podstavce je zhotovena z jemnozrnného mladějovského pískovce, trnož podstavce z krystalického mramoru.
Povrch sochy byl ve velkém rozsahu pokrytý tmavou krustou, spadovými depozity a mikroflórou. V hloubkách modelace byly dochovány zbytky rozpraskaných vrstev pačokových nátěrů, jimiž byl povrch sochy v minulosti zpevňovaný, a které neprodyšným uzavřením povrchu kamene podpořily jeho rozpad. Především v místech dešťového stínu utvářely tyto vrstvy vyšší puchýřovité struktury. Ve spodní části sochy byl kámen ve větším rozsahu zkorodovaný s velkými strženými defekty kolem levé nohy, v horní části sochy vymlela dopadající dešťová vody v povrchu kamene pokrytém krustou hustou strukturu drobných výdrolů. Trnož podstavce byla poškozena sítí trhlin.

Restaurátorský zásah měl charakter konsolidace povrchu kamene sochy a modelačního doplnění defektů včetně větších chybějících částí modelace drapérie ve spodní části sochy. Všechny nepříznivě působící krusty, spadové usazeniny a cementové pačoky byly z povrchu kamene šetrným způsobem sejmuty. Trhliny v trnoži podtsvace byly fixovány kramlemi z nekorodující oceli.