Socha sv. Barbory, 2008.

Cholina 10 mini.jpg
Místo: 
Cholina

Socha sv. Barbory na plintu, formovaném jako oblaka s hlavičkami puttů, osazená na vyšším podstavci, bohatě zdobeném reliéfy, stojí před budovou fary v Cholině. Na střední části podstavce jsou umístěny reliéfy sv. Anny s Pannou Marií, anděla strážného a sv. Josefa Pěstouna, nástavec je reliéfně zdobený rozvilinami akantu. Na římse mezi střední částí podstavce a nástavcem je osazena dvojice puttů. Socha, která je dílem sochaře Johanna Sturmera z roku 1715, je včetně podstavce zhotovena z mladějovského pískovce, trnož podstavce a tři obvodové stupně z hrubozrnného pískovce.
Celek, vysoký 520 cm, byl mírně vychýlený ze svislé osy směrem doprava a dopředu, jednotlivé kamenné čkánky obvodových stupňů byly rozestoupené, vysunuté z původní polohy a poškozené trhlinami, způsobenými korozí kovových kramlí a sloupků kovové ohrádky. Vychýlení celku z osy a rozvolněné obvodové stupně signalizovaly špatný stav základů. Povrch sochy a částí podstavce, zhotovených z mladějovického pískovce, byl místy vě větším rozsahu poškozený korozí, stav povrchu kamene vyžadoval konzervační ošetření. Reliéf s andělem strážným byl místy plošně přepačokovaný. Dvojice puttů, vytvořená jako kopie z armované betonové směsy, vykazovala známky dožívání materiálu.

Celek byl rozebraný a restaurovaný v dílně, tak aby mohly být zpevněny základy podstavce. Povrch kamene byl očištěn od krust, usazených depozitů a mikroflóry, starší tmely a vysprávky sejmuty a nahrazeny novými ze směsi umělého kamene. Sošky puttů byly nahrazeny novými výdusky z umělého kamene.