Kamenné prvky arkýře na severozápadním nároží zámku, 2009.

Hustop 13 mini.jpg
Místo: 
Hustopeče nad Bečvou

Kamenná ostění oken arkýře, levého ze dvou arkýřů na nároží zadní fasády, pochází z druhé etapy renesanční přestavby zámku, prováděné ve druhé polovině 16. století, za správy rodu Žerotínů. Obdélníková profilovaná ostění, osazená vedle sebe po třech ve dvou patrech arkýře, byla zhotovena z jemnozrnného okrově žlutého pískovce, na rozšířených patkách profilací zdobená reliéfními rostlinnými motivy, uprostřed horních překladů byly umístěny plasticky vystupující štítky s rodovými motivy.
Rozsah degradace kamene byl již natolik velký, že narušoval statiku arkýře. Kámen byl hloubkově zvětralý a nesoudržný, místy s velkými úbytky hmoty kamene. Statické poruchy zdiva způsobily popraskání jednotlivých kamenných článků. Některá ostění, poškozená trhlina byla ze statických důvodů vyzděna. V důsledku koroze docházelo k odlučování horních vrstev kamene a rozsáhlým ztrátám povrchových vrstev článků s profilacemi a výtvarnými detaily, jejichž podobu bylo ve většíně případů možné přečíst pouze ze slepých otisků v kameni. Na základě zjištěného havarijního stavu bylo rozhodnuto o nahrazení všech ostění kopiemi z přírodního kamene.

Kopie ostění byly zhotoveny z božanovského pískovce, který je v prostředí exteriéru vysoce odolný, soudržený a strukturou i barevností odpovídá pískovci, z něhož byly zhotoveny originály ostění. Chybějící reliéfy byly tvarově rekonstruovány a doplněny podle dochovaných fragmentů, otisků a podle analogií na protějším arkýři. Kopie ostění byly povrchově ručně opracovány a zpatinovány, tak aby se přirozeně začlenily do fasády zámku.