Defekt ve spodní části sochy s vloženou kovovou armaturou, na kterou bude provedena rekonstrukce chybějící modelace.