Suprafenestra nad jedním z průchodů na zadní straně brány.