Reliéf nad pravým průchodem v průčelí brány před restaurováním.