Klenák s reliéfem na jednom z průchodů v průčelí brány před restaurováním.