Reliéf nad levým průchodem v průčelí brány před restaurováním.