Reliéf nad průchodem v průčelí brány po očištění povrchu kamene. Reliéf je závažným způsobem poškozen korozí kamene.