Římsa s kovovou armaturou, na kterou bude provedena rekonstrukce profilací.