Odštěpená část reliéfu ve střední části tympanonu na průčelí brány.