Část reliéfu v tympanonu průčelí v průběhu restaurování.