Část reliéfu v tympanovu průčelí brány po restaurování.