Střední část interiéru brány v průběhu rekonstrukce.