Horní část sochy Archanděla Gabriela v průběhu čištění povrchu kamene.