Socha sv. Jeronýma v průběhu restaurování, po očištění povrchu kamene.