Korpus Krista z Kalvárie před restaurátoeským zásahem.