Archiv zakázek

Soubor čtrnácti zastavení křížové cesty a Kalvárie, 2008-2009

Ruda, Kalvárie po  restaurování mini.jpg
Místo: 
Ruda
Místo: 
Tvrdkov - Ruda, Křížový vrch

Kamenná křížová cesta, zhotovená dosud neznámou sochařskou dílnou, byla postavena nákladem uničovského rychtáře Jiřího Gröschelsbergera a dalších donátorů v roce 1760. První ze čtrnácti zastavení, která mají formu rokaje ve tvaru srdce s reliéfem, nasedající na konkávně tvarované podstavce s trnoží, je postaveno v obci u kostela Panny Marie Sněžné a směřuje na Křížový vrch, jemuž dominuje monumentální sousoší Kalvárie.
Jednotlivé reliéfy zobrazují tradiční pašijové výjevy, I - Ježíš Kristus odsouzen na smrt, II - Ježíš Kristus dostává Kříž, III - Ježíš Kristus poprvé padá pod křížem, IV - Ježíš Kristus potkává Pannu Marii, V - Simon Grenský pomáhá nést kříž, VI - Veronika podává roušku, VII - Ježíš Kristus padá podruhé pod křížem, VIII - Ježíš Kristus promlouvá k plačícím ženám, IX - Ježíš Kristus padá potřetí pod křížem, X - svlékání šatu, XI - Ježíš Kristus je přibíjen na kříž. Dvanácté zastavení je provedeno jako monumentální Kalvárie se sochami Máří Magdaleny, Pannou Marií Bolestnou a sv. Janam Evangelistou. XIII - Pieta, XIV - Kladení do hrobu.

Mořice, kostel sv. Martina, soubor soch na balustrádě, 2008

kaple sv. Martina se sochařskou výzdobou na balustrádě
Místo: 
Mořice
Místo: 
kostel sv. Martina

Soubor dvaceti kamenných soch, zhotocených kolem roku 1729 významnými moravskými sochaři Janem Václavem Sturmerem, Filipem Sattlerem, Josefem Winterhalderem st. a Janem Michaelem Scherhaufem, je osazený na kamenné balustrádě kostela sv. Martina, jehož architektonická podoba s centrálním půdorysem je koncipovaná v duchu tvorby architekta Gionanniho Pietra Tencally.
Soubor obsahuje sochy Archanděla Rafaela, Archanděla Ariela s dítětem, sv. Jana Křtitele, sv. Václava, sv. Karla Boromejského, sv. Šebestiána, papeže Klimenta I., sv. Volfganga, sochu Ecce homo (nebo sv. Dismase?), sv. Augustina, sv. Jakuba Většího, sv. Kateřiny Sienské, sošku andílka, Archanděla Michaela, Archanděla Gabriela, protějškovou sochu předchozího andílka, ze které se dochoval pouze fragment nohou, sochu sv. Dominika, sv. Františka z Assisi, sv. Jeronýma a sv. Kateřiny Alexandrijské.

Mořice, socha sv. Jana Nepomuckého, 2008

socha po restaurátorském zásahu
Místo: 
Mořice
Místo: 
u kaple sv. Martina

Barokní pískovcová socha, zhotovená v letech 1713 - 1715, byla před restaurátorským zásahem i s prostorem vymezeným čtyřmi kamennými patníky, zapuštěna v terénu, který se v průběhu let výrazně navýšil. Mimo poškození způsobená stárnutím kamene, usazováním depozitů a mikroflóry, projevujících se zvětráváním a korozí horních vrstev kamene, byl podstavec sochy poškozen také četnými mechanickými defekty. Pravá ruka sochy, ve které byl umístěn zbytek kovové palmové ratolesti, byla závažně poškozena trhlinami a defekty, při předchozích opravách vyspravených doplňky a tmely. Obvodový stupěň podstavce, na kterém byla nalezena tři jména provádějících kameníků, byl zarovnaný zeminou.

Hauenschilduv palác, 1999 - 2000

h_palac05.jpg
Místo: 
Olomouc

Hauenschildův palác je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek na Moravě, především vzhledem k bohaté kamenické a sochařské výzdobě průčelí z poslední čtvrtiny 16. století, s honosným vstupním portálem a dvoupatrovým nárožním arkýřem s figurálními reliéfy s antickými náměty z Ovidiových Proměn.
Restaurování kamenné výzdoby paláce probíhalo v letech 1999-2000, zároveň s generální opravou fasád a střešní krytiny.
Stav kamenné výzdoby průčelí byl na některých místech havarijní, což odpovídalo odstupu přibližně 30 let od posledního restaurování.
Během náročného restaurátorského zásahu musel být částečně demontován a znovu sesazen staticky narušený portál, hrozící v levé polovině destrukcí. Kromě jiného došlo při restaurování k objevu bohatě reliéfně zdobených okenních ostění oken v přízemí, překrytých druhotně štukovými hladkými šambránami. Ostění byla restaurována, došlo rovněž k rekonstrukci v minulosti zrušeného sdruženého okna vpravo od portálu.

Syndikovat obsah